Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia

You are here: Home Publications

Publications

"JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES"
(kliknite za download  - .pdf 5.4Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES
 
Autori:
Goran Ilić
Miroslav Prokopijević
Saša Varinac
Zoran Sretić
Vladimir Vasiljev

"JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE"
(kliknite za download  - .pdf 18Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE

"DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA U SVETLU NAJAVLJENIH IZMENA USTAVA"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

Državno veće tužilaca u svetlu najavljenih izmena UstavaAutori:
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić
dr Marina Matić Bošković
mr Svetlana Nenadić


"STUDIJE SLUČAJA ZA NEZAVISNA TELA - ANALIZA EFEKTIVNOSTI RADA DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 0.12Mb)

Studije slučaja za nezavisna tela - Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilacaUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSE"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSEAutori:
Slobodan Josimović
dr Goran Ilić
Svetlana Nenadić
dr Milan Škulić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJEBeogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) www.bezbednost.org
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) www.uts.org.rs
Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN) www.birnsrbija.rs


"UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKUUrednici:
prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić mr Marina Matić Bošković


"BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMA"
(kliknite za download  - .pdf 7Mb)

BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMAUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"JAČANJE POLOŽAJA, NEADLEŽNOSTI I INTEGRITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)

Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilacaAutori:

dr Goran Ilić, mr Marina Matić Bošković, Radovan Lazić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU ANTIKORUPCIJSKE STRATEGIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

Alternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategije
 
Procena realizacije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine za oblasti: „Pravosuđe“, „Policija“, „Sprovođenje i nadzor na sprovođenjem Strategije“ i „Preporuke“ od 25. avgusta 2013. do 6. decembra 2014.godine.

Pogledajte INFOGRAFIKU:
 
Infografika
 
 

Autori:
Marina Matić, Saša Đorđević, Vladimir Erceg


"SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnim tužilaštvimaAutori:

Vesna Janić - Jelena Šuput


"JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITE"
(kliknite za download  - .pdf 1.38Mb)

JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITEAutori:

Mr Jasmina Kiurski
Milan Antonijević


"ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLAAutori:

Dragan Dobrašinović
Mr Marina Matić Bošković
Miroslav Prokopijević
Andrej Plahutnik
Čedomir Radojčić


"PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 5Mb)


PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKUAutori:

prof. dr Stanko Bejatović
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJAAutori:

Slobodan Josimović
Olivera Milojević
mr Marina Matić Bošković"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDE"
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)


ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE 

EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDEAutori:

dr Ana Knežević Bojović
mr Marina Matić
Kosana Beker
Ana Hrvat


"VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA"
(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)


VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJAAutori:

mr Marina Matić,
Verica Trninić

 


"KA BOLJOJ ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI - ODGOVOR PRAVOSUАA"
(kliknite za download  - .pdf 1.7Mb)


Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici - odgovor 

pravosuđaAutori:

prof dr Milan Žarković,
doc. dr Tijana šurlan,
mr Jasmina Kiurski,
mr Marina Matić,
Slobodan Josimović

 


"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - ŠTA DA SE RADI?"
(kliknite za download  - .pdf 3Mb)


NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU 

SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - šTA DA SE RADI?Autori:

prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić"PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKE"
(kliknite za download  - .pdf 4.2Mb)

PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKEAutori:

prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić,
dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, , mr Marina Matić,
Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD"
(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU „JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD”Autori:

dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"PRIMENA ANTIDISKRIMINACIONOG ZAKONODAVSTVA I KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA"
(kliknite za download  - .pdf 1,5Mb)

Primena antidiskriminacionog zakonodavstva

Autori: prof. dr Nevena Petrušić, dr Goran Ilić, dr Mario Reljanović, dr Jovan Ćirić, mr Marina Matić, Kosana Beker, Svetlana Nenadić, Verica Trninić, Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković
ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA O KAZNENOPRAVNOJ ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
(kliknite za download  - .pdf 0,9Mb)

Autori:

Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković

Saradnici: Ivan šalipur, Marina Matić, Goran Ilić, Daliborka Vukić, Zvonko Marinković, Marko Jovanović, Dragan DobrašinovićZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

 

Publikacija predstavlja rezultat rada na projektu "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - Odgovor pravosuđa" koji Udruženje tužilaca Srbije realizuje u saradnji sa Evropskim instrumentom za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Knjiga je namenjena stručnjacima iz oblasti pravosuđa koji se u svom praktičnom radu susreću sa potrebom za pravovremenim prepoznavanjem žrtava trgovine ljudima i obezbeđenjem njihove fizičke zaštite, kao i zaštite njihovih prava. Iako knjiga u prvom redu treba da posluži kao svojevrstan priručnik stručnjacima u njihovom svakodnevnom radu, ona istovremeno nudi i druge sadržaje.

Tako je bilo neophodno u ovoj knjizi razmotriti u osnovnim crtama sam fenomen trgovine ljudima i, u delu o sprečavanju sekundarne viktimizacije žrtava trgovine, istaći šta se sve podrazumeva pod terminom viktimizacija.

Priručnik je pisan jasnim stilom, a njegova praktična primenjivost povećana je zahvaljujući vizuelnom isticanju napomena i preporuka koje imaju za cilj da korisnici lakše upamte procedure kojih treba da se pridržavaju. Iako je u prvom redu namenjena javnim tužiocima i sudijama za prekršaje, ova studija može biti od koristi svim strušnjacima iz oblasti pravosuđa, kao i svakom drugom ko se interesuje za prevenciju trgovine ljudima ili sarađuje na tim programima.

Obimom i kvalitetnom sadržinom rad na savremen, zanimljiv i akciono usmeren način informiše stručnjake iz oblasti pravosuđa o specifičnostima trgovine ljudima u Srbiji, potrebama žrtava i načinima zaštite i upućuje ih kako da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju tako da izbegnu njihovu sekundarnu viktimizaciju i olakšaju im položaj.
 PRAVOSUDNI SISTEM EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 1.6Mb)

 

 

Publikacije je nastala kao rezultat rada na projektu „Podrška procesu evropskih integracija Srbije kroz jačanje kapaciteta tužilaštva u oblasti prava EU i zaštite životne sredine“ koji je Udruženje implementiralo u saradnji sa Institutom za održive zajednice.

Publikacija daje prikaz sudova u Evropskoj uniji, zatim o postupku prethodnog pitanja za tumačenje prava EU, kao i niz primera iz sudske prakse i statističkih podatka o radu sudova EU.

 RATNI ZLOČINI I DRUGI OSNOVNI INSTITUTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

(kliknite za download  - .pdf 4.6Mb)

 

 

 
Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava

Publikacija je realizovana u okviru projekta „Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine“ koji je Udruženje sprovodilo uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Nadamo se da će ova monografija predstavljati koristan doprinos boljem upoznavanju naše stručne javnosti sa međunarodnim krivičnim pravom, a posebno da će biti od koristi onim službenim akterima krivičnog postupka, koji se u svakodnevnom radu bave određenim međunarodnim krivičnim delima, a to su posebni specijalizovani oblici sudske i javnotužilačke nadležnosti u Srbiji, ali tu takođe spadaju i advokati koji brane okrivljene za međunarodna krivična dela. Priručnik može biti po našem mišljenju od koristi i drugim sudijama, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, a ne samo onima koji su specijalizovani za ratne zločine i druga tipična međunarodna krivična dela, jer se materija knjige u velikoj meri bavi i klasičnim, a istovremeno veoma značajnim krivičnopravnim problemima. Smatramo da ova knjiga može biti od koristi i studentima pravnih fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova koje se bave izučavanjem međunarodnog krivičnog prava, ali i svima koji imaju interes da obogate svoja saznanja, ne samo u pogledu uskostručne problematike međunarodnog krivičnogprava, već i u odnosu na određene istorijske komponente, gde svakako spada razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa, koji je neposredno povezan sa istorijom uopšte, a posebno istorijom ratova i oružanih sukoba. MONITORING I EVALUACIJA PROJEKATA

(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Autor publikacije, Marina Starčević, približava nam proces praćenja i procenjivanja našeg rada pišući o sistemu monitoringa i evaluacije, prikupljanju podataka za monitoring i evaluaciju, analizi podataka, planu monitoringa i evaluacije, kao i o drugim sadržajima od značaja za ovu temu.   


 

RODNA RAVNOPRAVNOST U EVROPSKOJ UNIJI, ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 

Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Pitanja rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i tretmana žena i muškaraca temeljna su pitanja slobode, socijalne pravde i poštovanja ljudskih prava. Borba za ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, protiv rodno zasnovane diskriminacije, prisutna su u svetu i našem okruženju dugi niz godina. Izgradnja međunarodnog i regionalnog sistema ljudskih prava, započeta posle Drugog svetskog rata, kao i ženski, feministički pokreti širom planete zalagali su se za pozitivno pravno normiranje, garantovanje, a onda i ostvarivanje ovih prava. Države su ohrabrivane, ali i pritiskane, da ne samo usvoje određene zakone koji doprinose ravnopravnosti žena i muškaraca, već i da ih sprovode uz odgovarajuće mere koje doprinose ostvarivanju politike jednakih mogućnosti.STRATEGIJA JAVNOG ZAGOVARANJA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Udruženje javnih tužilaca Srbije ima za cilj da uspostavi ravnotežu između proklamovanog javnog interesa i mogućnosti profesionalnog (objektivnog) postupanja u pravosuđu uz poštovanje principa visokih profesionalnih standarda.
 
Strategija javnog zagovaranja pomaže društvenim organizacijama i udruženjima i koalicijama udruženja da identifikuju one koji donose odluke, da nađu veze sa njima i otkriju mogućnosti mobilizacije za razne akcije. Moć zagovaranja je najvažnija za sprovođenje strategije i zato radi sticanja ove moći Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca mora biti podvrgnuto kritici kako bi se uobličili pravi principi i vrednosti na kojima će udruženje temeljiti svoj visokoprofesionalni rad. Ova publikacija napisana je kako bi pomogla Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se angažuju adekvatni ljudi koji direktno utiču na proces donošenja odluka i kako bi se postigla ravnoteža profesionalne prakse (očuvanje integriteta javne tužbe) sa potrebama zaštite javnog interesa i očekivanjima stručne javnosti. Ova publikacija nije namenjena samo tužiocima, već svima koji žele podbrobnije da se upoznaju sa strategijom javnog zagovaranja.
   


STRUKOVNA UDRUŽENJA U OBLASTI PRAVOSUАA

(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.
 
Autori publikacije daju pregled nacionalnih udruženja tužilaca u Ukrajini, Bugarskoj, BJR Makedoniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Australiji, španiji, Italiji, Engleskoj i Velsu, kao i pregled međunarodnih pravosudnih udruženja.
 


UZAJAMNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA I AKADEMSKO PRIZNAVANJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

 

 

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.  

Dugo vremena postojala je tendencija radikalnog suprotstavljanja akademskog i profesionalnog priznavanja. Neosporno je da su ova dva tipa priznavanja različita. Različiti su sa stanovišta ciljeva koji treba da se postignu i, često, u pogledu organa nadležnih za donošenje odluka. Ipak, sistematsko suprotstavljanje dva oblika priznavanja nije prihvatljivo i teško se može pomiriti, u okviru EU, sa afirmacijom individualnog prava na slobodno kretanje. Priznavanje u akademske svrhe i priznavanje u profesionalne svrhe su komplementarni. Priznavanje u svrhu studiranja anticipira priznavanje u profesionalne svrhe u državi prijema.
 
Ponekad se mobilnost tokom studija, da bi se stekla kvalifikacija u nekoj drugoj državi, ostvaruje sa ciljem da se kasnije u toj istoj državi obavlja profesionalna praksa. Priznavanje u akademske svrhe kreira uslove priznavanja u profesionalne svrhe. Napredak na području akademskog priznavanja, olakšavanjem pokretljivosti studenata, doprinosi lakšem dopuštanju nastanjivanja u državi prijema da bi se tu obavljala profesija. S druge strane, priznavanje u profesionalnom cilju je neophodno za razvoj mobilnosti tokom studija. Dakle, iako razlikovanje ova dva tipa priznavanja treba zadržati, potrebno je izbegavati njihovo sistematsko suprotstavljanje.
   

 


 

Ideja o stvaranju krivičnog prava EU IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU

(kliknite za download  - .pdf 6.4Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 Usaglašenost domaćih propisa sa institutima EU
USAGLAŠENOST DOMAĆIH PROPISA SA INSTITUTIMA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA PREPORUKE ZA HARMONIZACIJU

(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 


 

Priručnik za zaštitu životne sredine PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

(kliknite za download  - .pdf 2.1Mb)

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

  

 


 

EFFECTIVE LOBBYING STRATEGIES
(click for download  - .pdf 940Kb)

Jelena Vujović
Milica Stefanović

To the Association of Public Prosecutors and deputy Public Prosecutors of strategic importance is positioning as a desirable partner of the Association members, potential members, the international community, the possibility to influence on the legislative decisions in the profession, as well as enhancing the position of the profession and the individuals who constitute it.

Efikasne strategije lobiranja

All these goals can be achieved by careful planning, long-term actions and  communication with well-defined strategic and tactical goals which are in accordance  with the mission of the Association.


HANDBOOK FOR THE IMPLEMENTATION OF ANTIDISCRIMINATION LEGISLATION
(click for download  - .pdf 1Mb)

 

 

 

  


  

 

INTERNATIONAL LAW AND THE ENVIRONMENT - ENVIRONMENTAL HANDBOOK
(click for download  - .pdf 1.9Mb)

 

 

 


 

Korupcija - primeri i prevazilaženje problema CORUPTION - PROBLEMS AND OVERCOMING THE PROBLEMS
(click for download  - .pdf 1.8Mb)

 


 

 

 

 

 

 


Razvijanje planova 

integriteta DEVELOPMENT PLANS OF INTEGRITY AND PUBLIC PROSECUTIONS – IDEAS ON CREATING INTEGRITY PLANS
(click for download  - .pdf 1.7Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Image PROCEDURAL POSITION OF THE PROSECUTOR AND THE EFFICIENCY OF CRIMINAL PROCEEDINGS
(click for download  - .pdf 2.11Mb)


The publication of "procedural position of the Public Prosecutor and the efficiency of criminal proceedings" is the result of the research activities of the working group of professor Vojislav Djurdjic.

The subject of research whose results are presented in this publication is the influence on the efficiency of the criminal proceedings by the Public Prosecutor.

Special attention is given to the new laws decisions which are related to the principle of opportunity, since it was made a conceptual shift in relations between the principles of legality and the principles of opportunity. Plea agreement, as a completely new institution, it is also the subject of a complete analysis.

 

 Uloga JT u pravnom sistemu THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE LEGAL SYSTEM WITH SPECIAL FOCUS ON THE ISSUE OF CRIMINAL PROCEDURE AND JUVENILE DELINQUENCY
(click for download - .pdf 3.02Mb)

(click for download  - .pdf 3.02Mb)
 The publication "The role of public prosecutor in the legal system with special focus on the issue of criminal procedure and juvenile delinquency is the result of the work in the two working groups, which were represented by Professor Stanko Bejatović and Professor Milan Škulić.

The publication of the Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors is dedicated to two very important topics:

1) the efficiency of criminal proceedings and
2) prevention of juvenile delinquency.

Both topics are very important, because if criminal proceedings are not effective, the society is faced with enormous and very difficult problem, and if the legal system fails to prevent juvenile delinquency, the society is very quickly faced with overall increase in crime rates.

 Javnotužilački priručnik PUBLIC PROSECUTOR HANDBOOK
(click for download  - .pdf 3.9Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suzbijanje VTK PREVENTION OF CYBERCRIME
(click for download  - .pdf 1.95Mb)


The publication is dedicated to the prevention of cybercrime, it represents the practical result of a project cooperation between Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) and the Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia throughout the year 2009.

Monograph on Cybercrime is the attempt to make different aspects of cybercrime available , first of all to experts, than to colleagues within the organization of public prosecution.

On the project of Monograph, beside the staff from the Institute of Comparative Law and MIA RS, all employees also participated in the prosecution of cyber crime with full faith in the existence of serious reasons for institutions to combat against cyber crime.FAMILY VIOLENCE
(click for download  - .pdf 1.4Mb)


The publication of "Family violence" is intended to attract attention to this extremely harmful social phenomenon.

This offense, in principle, directly affects the family member who is a victim of another family member, but this phenomenon attacks the family as an institution, and destroys certain established family values which are of great social importance.

The publishing of this publication is financially supported by Canadian project to reform the judiciary in Serbia.THE ROLE AND ABILITIES OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIME VICTIMS PROTECTION
(click for download  - .pdf 1.4Mb)


 

Preparation and printing of the monograph "The role and opportunities of the Public Prosecutor in the crime victims protection" was enabled by the Canadian International Development Agency through the Canadian project to reform the judiciary in Serbia.

This monograph with its rich and varied content will contribute to public prosecutors to comprehensively review the status, rights and system of crime victims protection and based on that, increase their role and expand the opportunities for their protection in criminal proceedings.Publishing of the publication "The Code of Criminal Procedure and the Public Prosecution" is a result of activities during the conference " The Prosecutors days ", whose organization is financed by the Canadian International Development Agency, the OSCE Mission to Serbia and ABBA CEELI .

Publication is financially supported by the Canadian International Development Agency.

By publishing this corpus, the holders of judicial powers, their colleagues, as well as other users, got very useful support in their daily work and debate on issues that are the subject of it’s review. Association of Prosecutors Serbia has proved by this publication is evidence of the association influence to the legal system of Serbia.


PROSECUTORIAL AND JUDICIAL COUNCIL – EXAMPLES AND SOLUTIONS IN PRACTICE – STRUCTURE, ELECTION, MANDATE AND COMPETENCE OF THE COUNCIL
(click for download  - .pdf 1.5Mb)

Ljubiša Dragašević -  dr Goran Ilić
Aleksandar Milosavljević -  Miodrag Plazinić
mr Marina Matić -  Dragana Lukić
Vladan Drašković -  Marko Jovanović

Tužilački i pravosudni savetiThe publication "Prosecutorial and judicial advice" is the result of the work group within the project "State Council of Prosecutors - making bylaw acts"

With significant technical and financial support of the Canadian International Development Agency (CIDA) a work group was established coordinated by Ljubiša Dragašević, Municipal Public Prosecutor in Nova Varos, while members of the group were: mr Marina Matić, Legal Adviser, dr Goran Ilić, public Prosecutor of the First Municipal Public Prosecutor in Belgrade, Aleksandar Milosavljevic, deputy special prosecutor for cyber crimes in Belgrade , Miodrag Plazinić, Municipal Public Prosecutor in Požega, Vladan Drasković, a lawyer and Marko Jovanović, a legal adviser.

The publication provides a set of relevant examples and practical solutions, and also presented the proposals of the Rules of Procedure of the State Council of Prosecutors and the Regulations on internal organization and job classification in the administrative office of the State Council of Prosecutors.EU

EU

EU

EU

EUThe project was financially supported by the EU through the European Integration Fund managed by the Delegation of the European Commission and technically implemented by Press Now.

The publication is an integral part of the project "spreading of the idea of European integration among public prosecutors”.


THE DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PROSECUTORS

(click for download  - .pdf 389Kb)

Image

 ImageEVALUATION OF PROSECUTOR WORKDonor:
OEBS Misija u SrbijiImage PUBLIC PROSECUTOR HANDBOOK
(click for download - .pdf 3.2Mb)


Preparation and printing of the handbook were provided by "The Canadian project of Judicial Reform in Serbia", financially supported by the Canadian International Development Agency (CIDA).

The handbook contains articles on the role of public prosecutors in criminal and other criminal cases, also the role of public prosecution outside the criminal proceedings.

The authors of the handbook deal with and professional characteristics of public prosecution, their influence on efficiency in the work.

The last segment of the book was dedicated to the relationship between public prosecutors and the public.Image PUBLIC PROSECUTORS, POLICE, CRIMINAL COURT AND CRIME PREVENTION
(click for download - .pdf 1.7Mb)

The book is a product of the research on the topic procedural position of public prosecutors and their relationship with other criminal justice bodies, in order to analyze their influence on the efficiency of criminal proceedings and in particular policies of crime prevention.

Implementation of research and print publications enabled the Royal Netherlands Embassy in Belgrade.

Realization of the research and print publication was financially supported by Embassy of Royal Netherlands in Belgrade.
 BROCHURE "THE ASSOCIATION OF PUBLIC PROSECUTORS AND DEPUTY PUBLIC PROSECUTORS OF SERBIA"

(click for download - .pdf 1.6Mb)

Image

 
This publication contains general information about the Association, its mission, structure, and about implemented activities. Printing publications was financed by the OSCE Mission to Serbia.Image

Association of Serbian Prosecutors published the book "THE POSITION OF PUBLIC PROSECUTIONS IN SERBIA AND COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS"

The authors are PhD Goran Ilić, m.a. Marina Matić, m.a. Mario Reljanović, Marko Jovanović ,Dragana Lukić, Aleksandar Milosavljević, Svetlana Nenadić and Ruben Šulović, a publication of the book was supported by Canadian International Development Agency (CIDA)

 

 

Donor: Canadian International Development Agency - CIDA

 

 

Latest News

MEDEL statement on the recent developments in the judiciary of the Republic of Serbia MEDEL statement on the recent developments in the judiciary of the Republic of Serbia Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) has been following the recent developments in the judiciary... More detail
MEDEL statement on the European Court of Justice decision and opinion about the independence of the judiciary MEDEL statement on the European Court of Justice decision and opinion about the independence of the judiciary  MEDEL welcomes the ECJ verdict delivered on 24 June 2019  (C-619/18) – the first in a series of “rule of law” rulings regarding Poland. The... More detail
Next Conference and Council of administration of MEDEL Next Conference and Council of administration of MEDEL On Saturday, June 22nd 2019, MEDEL will hold its next Council of Administration in Prague, Czech Republic. More detail
UTSProsecutors association of Serbia is a guild type, non government organization, with a goal of affirmation and patronage of prosecutor’s position and reputation, gaining full legal stability, autonomy and public prosecutor’s independence. Prosecutor association of Serbia encloses both prosecutors and deputy prosecutors of Serbia.

Newsletter

Subscribe to a UTS Newsletter